Způsob platby - Coricamo
×

Způsob platby

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKYČeská republika (platba v korunách)

Příjemce: Coricamo - MEGAT
Bank: Česká Spořitelna
Číslo účtu příjemce: 3211537389 /0800Slovensko (platba v eurách)

Příjemce: Coricamo - MEGAT
Bank: FIO BANKA A.S.
IBAN: CZ24 2010 0000 0023 0124 6863
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce prostřednictvím vybraného přepravce;

bezhotovostně převodem na účet prodávajícího („účet prodávajícího“);

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající obvykle nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle mu jej v papírové nebo elektronické podobě.

Všechny ceny uváděné v Systému jsou v korunách nebo eurech. Ceny pro Zákazníka jsou včetně daně za zboží a služby (DPH) v požadované sazbě. Jestliže se na Zákazníka nevztahuje povinnost poplatku daně DPH (např. má trvalý pobyt mimo EU), pak před objednáním je povinen kontaktovat Prodávajícího pro určení správné sazby DPH nebo zkontrolovat za jakých podmínek může být uskutečněn obchod do země Zákazníka.

Menu

Menu

Home

Zaregistrujte si účet zdarma, a můžete ukládat oblíbené výrobky.

Sign in